Tere tulemast Montessori Keskus Ma Ray Sotsiaalabi ÜHENDUS MTÜ -Child Development Centre.
   
Kodu
Kodu » Kodu

Lapse arengukeskus

Tallinnas on olemas mittetulundusühing MA RAY, mis on suunitletud tööle koolieelsete lastega. Oma õppeprotsessis

tuginetakse Maria Montessori (tuntud  psühhiaater ja psühholoog, arst, fülosoof ja teadur) metoodikale.


Kõik lapsevanemad unistavad, et nende lapsed oleksid targad, igakülgselt arenenud, et oskaksid 7. eluaastaks lugeda, kirjutada, joonistada, mängida

erinevaid  muusikalisi instrumente, suhelda võõrkeeles ning oleksid ka füüsiliselt ja vaimselt arenenud.

Paljud lapsevanemad suunavad võimalikult vara lapsi  erinevatele kursustele.Varajane arendamine on ilmselt tingitud elamistingimustega,

elutempoga, aga võib olla ka sellest, et aina rohkem  teadlasi räägivad 7ndast eluaastast kui põhjapanevast vanusest lapse edasise

arengu  jaoks. Seetõttu on arusaadav lapsevanemete ja  pedagoodide mure, kuidas välja kasvatada harmoonilist isiksust, ilma füüsilist ja

psühhilist tervist kahjustamata.


Meie pedagoogid näevad väljapääsu lapsekasvatuse traditsioonilise vaate muutmises.Soovime, et laps õpiks maalima oma tunnete kaudu.

 

Neid teadmisi, mis ei ole läbi elatud, unustavad lapsed kergesti või ei oska neid kasutada.


Analüüsides mittetraditsioonilise pedagoogika kogemusi, jõudsime meie järeldustele, et uute ideede rakendamine aitab meil lahendada

järgmiseid ülesandeid:

  • Vaba ja iseseisva isiksuse loomine
  • Vaimu ja moraali kasvatamine


Kuidas me saame Montessori meetodist aru ja kuidas me seda rakendame

Lapse arengukeskuse tingimustes


Montessori meetod aitab arendada last mitmekülgselt. Montessori süsteem põhineb järgmistel osadel: laps, ümbritsev keskkond,

õpetaja. Pakutavad õppematerjalid on atraktiivsed, kergesti rakendatavad, vastavad laste vanuse omapärasusele ning asuvad laste jaoks

kergesti kättesaadavates kohtades. Välja töötatud materjalid lubavad lapsele iseseisvalt kontrollida oma vigu. Lapsel on võimalus

näidata ennast ning tunda edu ning lapsel areneb enesekindlus. Iga laps töötab talle sobivas tempos, mis jällegi lubab tal olla iseendaga

harmoonias. Klass on koht, kus laps on vaba täiskasvanute võimust. Seal ta saab ise avastada oma maailma ja arendada vaimu ning

keha.

Vanemad tunnevad tihti huvi, kas Montessori-rühm valmistab kooliks ette. Täie õigusega võib öelda, et Montessori-rühm valmistab

meie lapsi ette eluks, mis on teistest asjadest palju tähtsam. Aga see ,et Montessori lapsed õpivad kergesti kirjutama, lugema ning

matemaatika elementaarseid oskusi-on fakt. Kui Te olete kannatlik ja usute oma lapsesse ning olete nõus ootama, samas mitte surudes

lapsele kõiki võimalikke teadmisi, mis mõnikord võivad mittevajalikud olla, siis ootame Teid meie lasteaeda.

Uudised
2019-08-15 06:25:24
Lugupeetud lapsevanemad! Teie lapse kasvatamine algab juba sünnihetkest ja isegi varem. Ärge jätke kasutamata võimalust! Montessori keskus pakub unikaalset, spetsiaalselt arendatud keskkonda ja kasvatamissüsteemi laste
Reklaam
banner
Aadress: Vilisuu 7, 13626 Tallinn
E-Mail: maray.eralasteaed@gmail.com
Telefon: 634 4128, +372 5031674