Tere tulemast Montessori Keskus Ma Ray Sotsiaalabi ÜHENDUS MTÜ -Child Development Centre.
   
Logopeed
Kodu » Logopeed

Lasteaed MTÜ MA RAY (al. 2,5 aastast)


Lasteaed töötab Haridusministeeriumi poolt väljaantud riikliku loa alusel (5922HTM).


Haridusministeeriumi raamprogrammi alusel oli töötatud välja lasteaia õppekava, mis on suunatud Montessori-pedagoogika põhimõtetele.


Lateaias on loodud kõik tingimused laste arendamiseks Maria Montessori pedagoogilise süsteemi järgi: spetsiaalselt tehtud ainealane keskkond; Montessori-pedagoogika vajaliku ettevalmistust läbinud pedagoogid. Peale seda, lasteaias on ette nähtud eesti keele, muusika, kunsti ja võimlemistunnid. Meie lasteaia vilistlased astuvad sisse Tallinna parimatesse koolidesse.


Mida meid eristab teistest lasteaedadest:

  • Lugupidav suhtumine lapsesse

  • Lapse vajadustele vastav ainulaadne keskkond Montessori materjalidega

  • Erivanuselised rühmad, mis kujutavad endast loomuliku pere ja keskkonna mudeli

  • Rühma tegevuste ja vabatöö seostus materjalidega reeglite piires

  • Iga lapse individuaalsaade sisseastumise momendist väljalaskeaastani

  • Pedagoogide kollektiiv, võimeline looma ja realiseerima innovaatilisi projekte, pidevalt õppiv ja arenev oma alal

  • Tihe koostöö vanematega, mis aitab saavutada parimaid tulemusi

  • Eesti keele õppimine «sujuva süvenemise» meetodilLapse arendamine Montessori meetodil annab põhjaliku alust igakülgselt arenenud, vastutustundelise, õnneliku ja haritud isiksuse kujunemiseks. Lasteaia kasvandikud omandavad sisemotivatsiooni õppimiseks, tööl keskendumiseks, iseseisvaks saamiseks, omavad sisedistsipliini ja häid suhltlusoskusi kooskonnas.Meetodi põhiline tunnuslause kõlab järgmiselt: «Aita mul seda ise teha!»


 Samuti meil töötab ka logopeed, kellega võite ühendust võtta telefonil: 55951359 või e-maili teel: stella.parhomtsuk@gmail.com

Uudised
Reklaam
banner
Aadress: Vilisuu 7, 13626 Tallinn
E-Mail: maray.eralasteaed@gmail.com
Telefon: 634 4128, +372 5031674